Garść przydatnych informacji

Jeśli jesteś zainteresowana którąś z form SPOTKANIA:

  1. skontaktuj się z nami telefonicznie lub drogą e-mail  (tel.: 572-489-236, e-mail: felicjanka.pro@gmail.com)
  2. umów z siostrą termin i miejsce #skupienia 
  3. jeżeli jesteś niepełnoletnia wydrukuj „Zgodę rodziców” oraz „Zgodę na publikację wizerunku” – wymagany podpis Rodzica lub prawnego opiekuna

Na każdą z form SPOTKANIA dobrze, byś zabrała swoje Pismo Święte, notatnik.

Koszt uczestnictwa to Twoja dobrowolna ofiara.

Formularz uczestnictwa

Zgoda rodziców – jeśli jesteś niepełnoletnia

Zgoda na publikację wizerunku i klauzula informacyjna