Czym jest powołanie

 

Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim…   /Iz 43,1/

 

Powołanie to dar i tajemnica. To delikatny szept Boga, który usłyszeć może tylko osoba powołana. Każdy użyje innych słów, wyrazi to inaczej. Jak bowiem usta mają wypowiedzieć to, czego doświadcza serce?

Poniżej kilka myśli wyrażonych przez świętych, którzy pochylili się nad głębią tego pytania.

 

„To życie zakonne było marzeniem moich lat najmłodszych. […] To życie wydawało mi się tak święte, tak doskonałe! Pragnęłam go dlatego, abym Boga mogła doskonalej kochać, gorliwiej Mu służyć, łatwiej duszę swoją zbawić. Prędzej aniżeli mogłam się spodziewać, Bóg spełnił moje pragnienia i dziś już jestem służebnicą Jego”.

/bł. Maria Angela Truszkowska, WP III/


„Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty: gdy byłem w grzechach, widok trędowatych wydawał mi się bardzo przykry. I Pan sam wprowadził mnie między nich i okazywałem im miłosierdzie. I kiedy odchodziłem od nich, to, co wydawało mi się gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała; i potem nie czekając długo, porzuciłem świat”.

/Św. Franciszek z Asyżu, Testament/


„Tajemnica powołania leży w Sercu Boga…Dlatego tajemnicę powołania każdego człowieka zna w pełni tylko Bóg”.

/Kardynał Stefan Wyszyński/


„Historia każdego powołania kapłańskiego, podobnie zresztą jak każdego powołania chrześcijańskiego, jest historią niewymownego dialogu między Bogiem a człowiekiem, między miłością Boga, który wzywa, a wolnością człowieka, który z miłością mu odpowiada.”

/Św. Jan Paweł II/


„Kto porzuca wszystko dla miłości Boga, wie, że zostawił niewiele w porównaniu z tym, co znalazł; ponieważ znajduje w Bogu tyle dóbr, że uważa całą resztę za nicość. Pozostawił rodziców i znajduje Pana; pozostawił dzieci, a znajduje wiele dzieci duchowych; pozostawił dobra materialne, a znajduje dobra duchowe; pozostawił ludzi, a znajduje Anioły”.

/Św. Albert/


„Co to jest powołanie? Jest darem Bożym, czyli pochodzi od Boga. Jeśli jest darem Bożym to powinniśmy się troszczyć, by rozpoznać wolę Bożą. Musimy wkroczyć na tę drogę: jeśli Bóg chce, kiedy Bóg zechce, jak Bóg zechce”.

/Św. Gianna Beretta Molla/


„Wiesz, że twoja droga nie jest wyraźna. I że nie jest taka, ponieważ nie idziesz blisko za Jezusem. – Na co czekasz, aby podjąć decyzję?”

/Św. Josemaria Escriva/