RODO

Klauzula informacyjna


1. Administratorem Pani danych osobowych jest Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo
(Siostry Felicjanki) z siedzibą w Krakowie przy ul. Smoleńsk 6.
2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisząc na adres: iod.felicjanki.krakow@wp.pl.
3. Przetwarzanie Pani danych osobowych będzie się odbywać na a) podstawie Pani zgody (art. 7 ust. 1 pkt 1) Dekretu Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 22 marca 2018 r.), b) w celu organizacji dni skupienia lub rekolekcji i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestniczkom, a także przedstawienia ofert kolejnych rekolekcji i do kontaktu okolicznościowego.
4. Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia dni skupienia lub rekolekcji lub do czasu cofnięcia Pani zgody na ich przetwarzanie bądź przez okres dwóch lat od momentu zakończenia rekolekcji. Wyjątek stanowią dane zawarte w kronikach, które podlegają archiwizacji.
5. Brak zgody na przetwarzanie danych lub ich nie podanie będzie skutkował brakiem możliwości uczestniczenia przez Panią w dniach skupienia lub rekolekcjach.
6. Informujemy, iż Pani dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, ani nie będą wysyłane poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Posiada Pani prawo: 1) dostępu do treści swoich danych, ich 2) sprostowania, 3) usunięcia lub 4) ograniczenia ich przetwarzania; 5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.
6. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani Danych u Administratora danych.

 

Zgoda na publikację wizerunku i klauzula informacyjna

Zgoda rodziców – jeśli jesteś niepełnoletnia