Zarząd Prowincjalny

W zarządzaniu Zgromadzeniem odpowiedzialność spoczywa zarówno na tych, które sprawują władzę,

jak i na tych, które z nimi współpracują przez aktywne i chętne posłuszeństwo”

/Konstytucje Sióstr Felicjanek „Odpowiedź na Miłość”/.

26 kwietnia nasza wspólnota dzieliła dar wdzięczności za nowy zarząd prowincjalny:
S.M. Inga – przełożona prowincjalna i jej siostry radne: s.M. Christella, s.M. Maristella, s.M. Bonawentura, s.M. Symeona i s.M. Hiacenta w obecności Matki Generalnej, Jej radnych oraz sióstr prowincji objęły posługę przewodzenia wspólnocie krakowskiej Prowincji Niepokalanego Serca NMP. Deo gratias!