WIELKI PIĄTEK

„Przyjął od nas śmierć, by dać nam życie…”