Uświęcić czas

„Uświęcenie codzienności przez modlitwę” – to temat siostrzanego spotkania, które odbyło się w dniach 28-29 kwietnia.

Uświęcić to: stwarzać na nowo codzienność, wybory, pracę, modlitwę. Dokonuje tego Duch Święty – nie poprzez nadzwyczajne doznanie, ale nadając sens naszemu życiu.

Mogłyśmy doświadczyć piękna Jego działania w byciu razem, wspólnej modlitwie, spacerach, dzieleniu się sobą.