Uroczystość wszystkich świętych

 

„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”/Kpł 19,2b/

Żyli i żyją ludzie, którzy „mówią” swoim życiem, że to zdanie staje się realne. Zachęcają nas byśmy i my wybrali drogę prawdziwego szczęścia, zjednoczenia z Bogiem, a świętość – jak mówił ks. Robert Nęcek w homilii „to znak jakości, jakości naszego życia i jest to gwarancja wejścia do chwały niebieskiej.”

W tej zadumie nad jakością naszego życia łączymy się również w modlitwie za naszych bliskich zmarłych, byśmy wszyscy razem mogli stworzyć jedną rodzinę dzieci Bożych, w domu naszego Taty.