Uroczystość bł. Marii Angeli 2017

W uroczystość bł. Marii Angeli zgromadziliśmy się w naszym kościele, by dziękować za dar życia i świętości Marii Angeli wraz z naszym Pasterzem – Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim i kapłanami związanymi z naszą wspólnotą. W wygłoszonej homilii Metropolita Krakowski zauważył, że działalność felicjanek jest znakiem sprzeciwu dla świata, który myśli tylko o sobie, jak również wyzwaniem, które niesie światu nadzieję, że miłość ostatecznie zwycięży, stanie się najpiękniejszym słowem, jakie człowiek może wypowiedzieć wobec Boga i drugiego człowieka.

Homilia ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego