Triduum Paschalne

          Triduum Paschalne to jedno wielkie święto, które obchodzimy przez trzy dni, lub można także powiedzieć, że przez trzy noce, w których dokonuje się Pascha Jezusa.

          Pierwsza noc, z czwartku na piątek, to noc dobrowolnego wydania się Jezusa w ręce ludzi. Najpierw podczas ostatniej wieczerzy, gdy dał siebie uczniom pod postaciami chleba i wina, a potem gdy w Ogrójcu, po modlitwie został pojmany.

          Druga noc, to noc męki, śmierci i grobu. chociaż Jezus został ukrzyżowany w samo południe, to mrok ogarnął wtedy całą ziemię i nastała swoista noc. Potem następuje cisza Wielkiej Soboty, która jest czasem modlitwy i postu, i która nas wprowadza w Wielką Noc czuwania i oczekiwania poranka zmartwychwstania.

          I trzecia noc – wielka noc zmartwychwstania, w której celebrujemy Wigilię Paschalną, a obchód tych trzech świętych dni i nocy kończą Nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania. 

Triduum Paschalne to święty czas przeżywania tajemnic Jezusa Chrystusa, ale także czas na naszą osobistą paschę, w której przeżywamy przejście od niewoli starego człowieka, który żyje tylko dla siebie, do wolności człowieka wyzwolonego od siebie, a więc żyjącego według zamysłu Bożego i zdolnego do komunii z drugim człowiekiem.