Triduum #3

Dzięki modlitwie świat staje się nam bliższy, bo jesteśmy dziećmi tego samego Ojca. Granice państw, kultur otwierają się dzięki miłości.

W kolejnym dniu przygotowania do uroczystości bł. Marii Angeli modlił się z nami ks. Jacek Waligóra z Ukrainy. Po mszy św. nastąpiło przekazanie relikwii naszej z Założycielki do kościoła w Haliczu na Ukrainie. To piękny znak i echo słów naszej Matki: „by Bóg był bardziej znany, kochany i wielbiony”.

homilia