Triduum #2

Na naszej drodze pojawiają się ludzie duchowi, obdarzeni szczególnym charyzmatem. Jak błogosławiona Maria Angela, którą Bóg wybrał jako matkę nowej zakonnej rodziny- felicjanek. Jej dzieło trwa. Świadczą o tym nie tylko ubrane w brązowe habity siostry, ale: dobre słowa, gesty miłosierdzia, pochylanie się nad potrzebującymi. W kolejnym dniu triduum modlimy się, by poprzez przykład życia i świętości Marii Angeli Bóg był bardziej znany, kochany i wielbiony. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył ks. prof. dr hab. Janusz Mączka SDB

homilia