Spotkanie junioratu u Salwatorianów

W Centrum Formacji Duchowej u Salwatorianów w Krakowie odbyła się sesja biblijna, w której uczestniczyły Siostry czasowe profeski. Rekolekcje poprowadził ks. Wojciech Węgrzyniak. Tytuł brzmiał: „KRZYK DO BOGA ZE ŚRODKA GROBU”. Na podstawie wybranych psalmów prowadzący wprowadził uczestników spotkania w świat duszy psalmisty. Ukazał sposób zrozumienia ludzi, których nie omijały najcięższe doświadczenia życia. Pokazał jak je przeżywali, w jaki sposób znajdowali światło, jak mocowali się z Bogiem, który niekiedy wydawał się nieobecny, a nawet przeszkadzający. Treść konferencji oraz czas modlitwy i milczenia, a przede wszystkim chwile osobistego spotkania z Bogiem pozwoliły zapewne wszystkim uczestnikom poznać i zrozumieć swoje dusze, i swoje groby.