Rocznica poświęcenia kościoła

kościół-min

26 października świętowaliśmy 133 rocznicę konsekracji naszej świątyni przez ks. kard. Albina Dunajewskiego. „Świątynia to szczególna przestrzeń świętości, przestrzeń, która mnie przemienia i uświęca, otwiera serce nie tylko na Boga, ale serce  Bogiem wypełnia, gdy je karmi Swoim Najświętszym Ciałem, w znaku Eucharystycznego Chleba” – mówił ks. Krzysztof Biros w kazaniu z okazji tej Uroczystości.