Razem raźniej – juniorat

Aby zrozumieć teraźniejszość trzeba odnieść się do „minionych wydarzeń, które do niej doprowadziły. Teraźniejszość to tekst, a przeszłość to jego wyjaśnienie”.

W Warszawie odbyło się spotkanie formacyjne dla Sióstr juniorystek, z trzech prowincji polskich. Siostry spędziły ten czas w drodze – na szlaku bł. Marii Angeli. Odwiedziły miejsca, w których rodziła się nasza rodzina zakonna i gdzie zaczynała się historia naszego Zgromadzenia. Odkrywały swoją felicjańską tożsamość, by móc bardziej świadomie i z radością iść drogą charyzmatu bł. Marii Angeli.

Ten czas to także wspaniała okazja do doświadczenia wspólnoty siostrzanej.