Ogłoszenia duszpasterskie

                V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

                (29.03.2020)

                Porządek Mszy św. w naszym kościele pozostaje bez zmian. Do Sakramentu Pokuty można przystąpić po mszach św. w dni powszednie.

                Ze względu na obowiązujące ograniczenia z powodu pandemii oraz dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. możliwość bezpośredniego uczestnictwa w niej pozostawiamy tym, którzy zamówili Mszę św.

                W piątek o godz. 17.30 będzie Droga Krzyżowa, a po niej Msza św. jak zwykle. W czasie tych nabożeństw łączymy się duchowo ze wszystkimi, którzy w tym czasie modlą się w domu.

                W przyszłą niedzielę, która jest Niedzielą Palmową Męki Pańskiej, podczas każdej Mszy św. będzie poświęcenie palm. Od godz. 8.30 do 12.15 można będzie skorzystać ze Sakramentu Pokuty.

                Rekolekcje dla lekarzy, które tradycyjnie rozpoczynały się w Niedzielę Palmową, w tym roku są odwołane z powodu pandemii.

                Baranki wielkanocne rozprowadzane przez “Caritas” można odbierać w zakrystii. Baranki są po 6 zł. Są one formą pomocy dla chorych dzieci i osób starszych.

                W tym trudnym czasie zagrożenia trwamy w usilnych błaganiach do miłosiernego Boga o ustanie epidemii. Dzięki wspólnej modlitwie w gronie rodzinnym w domu umacniamy nasz domowy Kościół i wyrażamy solidarność ze wszystkimi, którzy niosą pomoc zagrożonym przez chorobę. Prosimy o systematyczne korzystanie z transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych, ponieważ dyspensa nie zwalnia nas z obowiązku świętowania dnia świętego. Można w nich uczestniczyć codziennie. Jest także możliwość uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych za pośrednictwem mediów.