Międzynarodowe spotkanie II nowicjatów

W dniach 11-13 maja w Krakowie,  odbyło się międzynarodowe

felicjańskie spotkanie sióstr przygotowujących się do ślubów wieczystych.