Konferencja o Felicjankach

Dnia 8 marca 2018 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa:

MODLITWA – ZDROWIE – KOMUNIKACJA. PRACA I ŻYCIE SIÓSTR FELICJANEK.

Zorganizowana została przez ks. dr hab. Roberta Nęcka z UPJP2 w Krakowie, Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Krakowie oraz ks. prof. dr hab. Wojciecha Misztala z UPJP2.

W konferencji podjęto temat modlitwy jako drogi do świętości, tajemnicy Opatrzności Bożej, jak również dojrzałości religijnej. Drugi blok tematyczny skupiał się na szeroko rozumianym zagadnieniu zdrowia. Przybliżono postać bł. Marii Angeli i jej troskę o zdrowie. Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać również wykładu o kamicy moczowej oraz wczesnej interwencji i leczeniu złośliwych nowotworów u kobiet.

Konferencję uświetnili: wicewojewoda małopolski Józef Gawron, s. mgr Alina Płoszczyca- Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal, ks. dr Krzysztof M. Białowąs, ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek, ks. dr hab. Sławomir Bukalski, ks. dr hab. Robert Nęcek, dr med. Adam Kwinta, prof. dr hab. med. Kazimierz Pityński.