KOLĘDA 2017

Poznali Go Mesjaszem być prawym
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym….

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI!!!