I Profesja


2 sierpnia, we franciszkańskie Święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli, nasza wspólnota dzieliła szczególną radość s.M. Judyty i s.M. Sary, które po dwóch latach nowicjatu złożyły swoją pierwszą profesję ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Życzymy naszym neoprofeskom autentycznej bliskości Pana i Oblubieńca, by nie traciły Go nigdy z oczu!