Felicjanki na świecie

slider

FELICJANKI NA ŚWIECIE


DOM GENERALNY

Generalat Matki Bożej Pośredniczki Łask
Via del Casaletto, 540
00151 Roma, Italia
 www.feliciansisters.org

POLSKA:

Prowincja krakowska

Prowincja Niepokalanego Serca Maryi
ul. Smoleńsk 6
31-107 Kraków
tel. +48 12 422 08 37
fax: 12 411 84 78
www.felicjanki.pl
e-mail: feliks@zakon.opoka.org.pl

Prowincja warszawska

Prowincja Matki Bożej Królowej Polski
ul. Koœściuszkowców 85
04-545 Warszawa
tel. 022 – 812 03 32, 812 62 53
fax. 022 – 613 26 75
www.felicjanki.waw.pl

Prowincja przemyska

Prowincja Matki Bożej Częstochowskiej
ul. Poniatowskiego 33
37-700 Przemyśl
tel. +48 16 670 72 24
fax +48 16 670 02 02
www.felicjanki.przemysl.pl
e-mail: felic_pr@przemysl.opoka.org.pl

ŚWIAT:

Prowincja amerykańska

Prowincja Matki Bożej  Nadziei
Felician Sisters of North America
871 Mercer Road
Beaver Falls, PA 15010-6815
                          feliciansistersna.org

Prowincja brazylijska

Rua Dr . Alcides Vieira
Arcoverde, 620
Guabirotuba – Curitiba – PR
(41) 3296-2135
(41) 3296-1162
www.assuncaocuritiba.com.br