Boże Ciało

Boże Ciało 2019 – Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej Kościół czci w każdej Mszy św., ale zostało także ustanowione osobne święto, którego celem jest publiczne wyznanie wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, oddanie mu czci i uwielbienie oraz podziękowanie za łaski płynące przez ten Sakrament.

„Pod różnymi postaciami,

Zewnętrznymi pozorami,

Skryty cud ogromny(…).

Hostii świętej okruszyna

Niech ci wiernie przypomina,

Że to samo odbrobina,

Co całość ukrywa(…).

Oto boski chleb Aniołów,

Dla pielgrzymów wśród padołów,

Dla synowskich jeno stołów(…).

O Pasterzu, Chlebie Żywy,

Jezu bądź nam litościwy,

Daj nam ujrzeć błogie dziwy

W żyjących krainie.

Znawco naszych dusz tajników,

Co nas żywisz, śmiertelników,

Uczyń nas współbiesiadników,

Współdziedziców i wspólników

W wybranych rodzinie”.

                                                                                                            św. Tomasz z Akwinu, Fragment Sekwencji

                                                                                                                                   na Uroczystość Bożego Ciała