Bóg się rodzi….

„Raduj się, śpiewaj pieśń

oto Bóg narodził się – Jemu cześć!”