4 sierpień – I Profesja

W dniu 4 sierpnia, siostry nowicjuszki – s.M. Tymoteusza Urzędowska i s.M. Lilianna Skowera  – podczas Eucharystii
w obecności kapłanów, sióstr
i najbliższych z rodziny złożyły na ręce s.M. Aliny Płoszczycy, przełożonej prowincjalnej śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na jeden rok. Niech Bóg będzie uwielbiony za dar tych sióstr, które odpowiedziały na łaskę powołania
i wybrały Jezusa Chrystusa, jako jedyny wzór do naśladowania. Istotą powołania i pójścia drogą Ewangelii jest Jezus Chrystus, życie  w pełni  z Nim, przylgnięcie całkowicie do Niego i dawanie świadectwo, że On żyje i działa pośród ludu –  zaznaczył
w swojej homilii Celebrans Liturgii,  o. Jerzy Uram  OFMCap.

Przedłużeniem świętowania było spotkanie w refektarzu, gdzie złożyłyśmy siostrom Neoprofeskom życzenia i razem  z Kapłanami i najbliższą rodziną spożyliśmy obiad.

 

Deo Gratias za wszystkie dobrodziejstwa i radość świętowania.