#3 triduum

„Praca przepojona modlitwą i modlitwa, która umacnia do pracy(…). Modlitwa jest nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim radością i wzrastaniem.”

Trzeci dzień przygotowań do uroczystości bł. Marii Angeli.

 

homilia