Po kolędzie chodzimy …

„Dzisiaj się Kościół złączył z Chrystusem, swoim Oblubieńcem,

który go z grzechów obmył w Jordanie;

biegną mędrcy z darami na królewskie gody,

a woda przemieniona w wino cieszy biesiadników. „