Boże Ciało 2017

15.06.2017

Uroczystość Bożego Ciała przypomina nam jedną z największych tajemnic Kościoła – tajemnicę miłości Boga, zawartą w konsekrowanym chlebie, tajemnicę Eucharystii. Jest to tajemnica obejmująca całą historię zbawienia. W naszym kościele zebraliśmy się, by dziękować Bogu za ten dar Chleba, za pokarm dający życie wieczne.  Nikt z nas nie potrafi policzyć ilości łask ubogacających ludzkie serca, a płynących ze spotkania z eucharystycznym Chlebem. Jest to tajemnica znana tylko Bogu. Dziękujemy dziś za nią.